Room chém gió , giao lưu kết bạn!
để chát hiện tên bạn
Tính năng Chatyoyo
Phiên bản web 1.0.1
+ Chat nhóm theo chủ đề
+ Các thành viên chat với nhau
+ Dùng Nick Facebook để chat
+ Hỗ trợ giao diện chat trên mobile truy cập http://chatyoyo.vn/chat
Hướng dẫn
+ Chat chế độ khách nếu bạn muốn
+ Đăng nhập qua FB để hiện tên
+ Chọn phòng chát
+ Click vào User để chat riêng với họ