Soạn văn - Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

09:18:08-25/08/2015 / lượt xem: 11417

Chuyên mục: >

TRẢ LỜI CÂU HỎI PHẦN ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN TRONG SGK

CÂU 1. Văn bản này ( 17 mục ) được bố cục thành 3 phần.

- ( 2 mục đầu): Khẳng định quyền được sống, quyền được phát triển của mọi trẻ em trên thế giới, khẩn thiết kêu gọi toàn nhân loại hãy quan tâm đến vấn đề này.

- Phần 1 : “Sự thách thức” (gồm 5 mục : 3,4,5,6,7) : Phần này nêu lên những thực tế, những con số về cuộc sống khổ cực trên nhiều mặt, về tình trạng bị rơi vào hiểm họa của nhiều trẻ em trên thế giới hiện nay.

- Phần 2 : phần “Cơ hội” ( gồm 2 mục 8 và 9) : Phần này khẳng định những điều kiện huận lợi cơ bản để cộng đồng quốc tế có thể đẩy mạnh việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Phần 3: phần Nhiệm vụ ( gồm 8 mục từ mục 10 đến mục 17) : phần này xác định những nhiệm vụ củ thể mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần làm vì sự sống còn, phát triển của trẻ em.

=>Có thể thấy bố cục văn bản có sự hợp lí, chặt chẽ. Đầu tiên, tác giả đã nêu ra vấn đề quyền sống, quyền được phát triển của trẻ em, để hướng sự chú ý của mọi người vào vấn đề quan trọng này đồng thời, khơi gợi sự đồng tình trong lòng người đọc, tạo tiền đề để thuyết phục tốt hơn trong những phần sau.

Phần 1, tác giả không đưa ra giải pháp ngay mà nêu lên trước thực trạng và thách thức hiện nay, để người đọc thấy được thực tế nhiều trẻ em chưa được hưởng quyền sống, quyền phát triển và những khó khăn, thách thức đang phải đối mặt khi giải quyết vấn đề này.

Tiếp tục, ở những phần sau, tác giả nêu lên những điều kiện thuận lợi trong việc bảo vệ trẻ em và cuối cùng, mới kêu gọi, đưa ra phương án thiết thực để thực hiện nhiệm vụ này.

=>Sắp xếp bố cục hợp lí, khoa học, mang tính thuyết phục cao.

CÂU 2. ở phần Sự thách thức, tác giả đã đưa ra những dẫn chứng để làm rõ cuộc sống khổ cực về nhiều mặt, về tình trạng bị rơi vào hiểm họa của nhiều trẻ em trên thế giới hiện nay :

- Bị trở thành nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, nạn nhân của phân biệt chủng tộc, chế độ A – pác – thai, của sự xâm lược, chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài.

- Chịu đựng những thảm họa của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, của tình trạng vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp.

- Chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật.

=>Trên cơ sở đó, mục 7 khái quát : “ đó là những thách thức mà chúng tôi, với tư cách những nhà lãnh đạo chính trị, phải đáp ứng”.

CÂU 3. Những điều kiện thuận lợi cơ bản để cộng đồng quốc tế có thể đẩy mạnh việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em :

- Sự liên kết của các quốc gia cùng ý thức cao của cộng đồng quốc tế trên lĩnh vực này. Đã có công ước về quyền trẻ em làm cơ sở, tạo ra một cơ hội mới.

- Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế ngày càng có hiệu quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực, phong trào giải trừ quân bị được đẩy mạnh tạo điều kiện cho một số tài nguyên to lớn có thể được chuyển sang phục vụ các mục tiêu kinh tế, tăng cường phúc lợi xã hội.

CÂU 3. Tính toàn diện của phần này được thể hiện trong việc các nhiệm vụ được nêu ra vừa cụ thể, vừa toàn diện, bao quát trên mọi lĩnh vực ( y tế, giáo dục, xã hội), mọi đối tượng ( trẻ em bị tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn, em trai, em gái) và mọi cấp độ ( gia đình, xã hội, quốc gia, cộng đồng quốc tế). Cụ thể là :

- Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng cho trẻ em

- Quan tâm, chăm sóc trẻ em bị tàn tật và trẻ em có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn.

- Tăng cường vai trò của phụ nữ nói chung và đảm bảo quyền bình đẳng giữa nam và nữ để thực hiện lợi lích của trẻ em, đặc biệt là các em gái.

- Bảo đảm sao cho trẻ em được học hết bậc giáo giục cơ sở và không để cho một em nào mù chữ.

- Thực hiện kế hoạch hóa gia đình, tạo điều kiện để trẻ em lớn khôn và phát triển trên nền móng gia đình.

- Phải chuẩn bị để các em có thể sống một cuộc sống có trách nhiệm trong một xã hội tự do.

- Vì tương lai của trẻ em, cấp bách bảo đảm hoặc khôi phục lại sự tăng trưởng và phát triển đều đặn nền kinh tế ở tất cả các nước.

CÂU 4. Qua bản tuyên bố, có thể thấy việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạp điều kiện cho trẻ em được sống, được phát triển là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cấp bách. Các quốc gia, các cộng đồng quốc tế phải chú trọng và đưa ra những biện pháp thiết thực, hiệu quả để giải quyết vấn đề này. Việc giải quyết vấn đề tuy còn gặp nhiều thách thức, tuy nhiên với sự quan tâm của quốc tế và sự nỗ lực của mỗi quốc gia, thực hiện một cách toàn diện các nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực, tin rằng, cuộc sống và sự phát triển của trẻ em sẽ dần dần được đảm bảo. Điều đó không những đảm bảo cho sự phát triển của quốc gia mà còn đảm bảo cho tương lai toàn nhân loại.

  Nguồn : Mun

Nội dung liên quan

Cảm nhận về TÌNH YÊU của Chí Phèo và Thị Nở trong tác phẩm của Nam Cao Cảm nhận về TÌNH YÊU của Chí Phèo và Thị Nở trong tác phẩm của Nam Cao Đăng bởi: meoconcuncun, Ngày: 17/09/2015, Lượt xem: 45258.
Bởi: meoconcuncun
21:08 22/10/14
Soạn văn bài Chiếu cầu Hiền của Ngô Thì Nhậm Soạn văn bài Chiếu cầu Hiền của Ngô Thì Nhậm Đăng bởi: MunHyukHae, Ngày: 11/08/2015, Lượt xem: 175469.
Bởi: MunHyukHae
11:44 11/08/15
Phân tích đoạn trích Nỗi thương mình Phân tích đoạn trích Nỗi thương mình Đăng bởi: MunHyukHae, Ngày: 03/09/2015, Lượt xem: 7757.
Bởi: MunHyukHae
10:48 22/01/15
Phân tích tác phẩm Chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng Phân tích tác phẩm Chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng Đăng bởi: MunHyukHae, Ngày: 20/01/2015, Lượt xem: 13728.
Bởi: MunHyukHae
11:52 20/01/15
Phân tích nhân vật Nhĩ trong truyện ngắn Bến quê của nhà văn Nguyễn Minh Châu Phân tích nhân vật Nhĩ trong truyện ngắn Bến quê của nhà văn Nguyễn Minh Châu Đăng bởi: MunHyukHae, Ngày: 16/04/2015, Lượt xem: 10964.
Bởi: MunHyukHae
10:53 20/01/15
Phân tích bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải Phân tích bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải Đăng bởi: MunHyukHae, Ngày: 16/04/2015, Lượt xem: 22152.
Bởi: MunHyukHae
10:19 15/01/15
Soạn văn bài  khóc Dương Khuê của Nguyễn KHuyến Soạn văn bài khóc Dương Khuê của Nguyễn KHuyến Đăng bởi: MunHyukHae, Ngày: 07/08/2015, Lượt xem: 31040.
Bởi: MunHyukHae
09:32 07/08/15
Trình bày ý kiến về câu nói Hiền tài là nguyên khí của quốc gia Trình bày ý kiến về câu nói Hiền tài là nguyên khí của quốc gia Đăng bởi: MunHyukHae, Ngày: 20/08/2015, Lượt xem: 22731.
Bởi: MunHyukHae
09:46 22/12/14
Phân tích bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu Phân tích bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu Đăng bởi: MunHyukHae, Ngày: 16/04/2015, Lượt xem: 23890.
Bởi: MunHyukHae
11:43 09/10/14