Soạn văn - Xin lập khoa Luật

10:06:25-03/09/2015 / lượt xem: 64131

Chuyên mục: >

TRẢ LỜI CÂU HỎI PHẦN ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN SGK

CÂU 1.

· Theo Nguyễn TRường Tộ, luật bao gồm : kỉ cương, uy quyền và chính binh quốc gia ( bao gồm cả tam cương, ngũ thường&hellip

· Ông đã giới thiệu việc thi hành luật pháp ở các nước phương Tây :

- Người trực tiếp xử các vụ kiện tụng chỉ được thăng cấp chứ không bao giờ bị giáng chức ( ngay cả nhà vua cũng không thể giáng chứng họ được).

- Nhưng tội Ngũ hình cũng đều do người làm ở bộ Hình xét xử chứ vua không được đoán phạt theo ý mình.

=>Mục đích :

- Giúp người bộ HÌnh có điều kiện thực hiện luật pháp một cách nghiêm minh, không bị ràng buộc.

- Để dân chúng thấy rõ đạo công bằng.

CÂU 2. Chủ trương của tác giả :

- Bất luận quan hay dân đều phải học luật.

- Ai học luật giỏi sẽ được làm quan.

- Quan dùng luật để trị, dân theo luật mà giữ gìn.

- Bất cứ một hình phạt nào trong nước đều không vượt quan ngoài luật.

CÂU 3. Tác giả làm rõ thực trạng của Nho học truyền thống và pháp luật :

- Nho học đề cao “trung hiếu”, “lễ nghĩa” nhưng sách Nho chỉ đề suông trên giấy, không thực hiện được thưởng phạt nghiêm minh. Tác giả dẫn chứng lời Khổng Tử : “Ta chưa thấy ai nhận lỗi mình mà biết tự trách phạt”. => Cần có luật để đạo làm người kia thành hiện thực.

- Các tư tưởng của Nho giáo có thể khiến cho việc học tập của mọi người bị cản trở.

CÂU 4. Quan điểm của tác giả :

- Làm trái luật là có tội, giữ đúng luật là đúng.

- Nếu tận dụng cái lẽ công bằng ở trong luật thì chính là có đạo đức, trọn vẹn đạo làm người.

  Nguồn : Mun

Nội dung liên quan

Tâm trạng của Hàn Mặc Tử qua bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ Tâm trạng của Hàn Mặc Tử qua bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ Đăng bởi: MunHyukHae, Ngày: 13/08/2015, Lượt xem: 49839.
Bởi: MunHyukHae
09:27 08/01/15
Phân tích bài thơ Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến Phân tích bài thơ Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến Đăng bởi: MunHyukHae, Ngày: 10/03/2015, Lượt xem: 12728.
Bởi: MunHyukHae
10:36 10/03/15
Phân tích 13 câu đầu bài thơ vội vàng Phân tích 13 câu đầu bài thơ vội vàng Đăng bởi: MunHyukHae, Ngày: 16/04/2015, Lượt xem: 26153.
Bởi: MunHyukHae
11:23 19/12/14
Phân tích đoạn trích Hồi trống Cổ thành Phân tích đoạn trích Hồi trống Cổ thành Đăng bởi: MunHyukHae, Ngày: 08/01/2015, Lượt xem: 5199.
Bởi: MunHyukHae
10:05 08/01/15
Chữ người tử tù - Nhìn từ tình huống truyện Chữ người tử tù - Nhìn từ tình huống truyện Đăng bởi: MunHyukHae, Ngày: 10/09/2015, Lượt xem: 17723.
Bởi: MunHyukHae
11:53 04/10/14
Phân tích hai khổ thơ đầu bài Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải Phân tích hai khổ thơ đầu bài Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải Đăng bởi: MunHyukHae, Ngày: 16/04/2015, Lượt xem: 43405.
Bởi: MunHyukHae
11:06 15/01/15
Phân tích đoạn trích Chị em Thúy Kiều Phân tích đoạn trích Chị em Thúy Kiều Đăng bởi: MunHyukHae, Ngày: 27/01/2015, Lượt xem: 26546.
Bởi: MunHyukHae
10:16 27/01/15
Soạn văn - Bếp lửa của Bằng Việt Soạn văn - Bếp lửa của Bằng Việt Đăng bởi: MunHyukHae, Ngày: 17/09/2015, Lượt xem: 32710.
Bởi: MunHyukHae
09:18 17/09/15
Ý nghĩa nhan đề đoạn trích Hạnh phúc của một tang (Vũ Trọng Phụng) Ý nghĩa nhan đề đoạn trích Hạnh phúc của một tang (Vũ Trọng Phụng) Đăng bởi: meoconcuncun, Ngày: 30/10/2014, Lượt xem: 17278.
Bởi: meoconcuncun
10:59 30/10/14
Cảm nhận về TÌNH YÊU của Chí Phèo và Thị Nở trong tác phẩm của Nam Cao Cảm nhận về TÌNH YÊU của Chí Phèo và Thị Nở trong tác phẩm của Nam Cao Đăng bởi: meoconcuncun, Ngày: 17/09/2015, Lượt xem: 45095.
Bởi: meoconcuncun
21:08 22/10/14